Wat zijn al die soorten individuele coaching?

De verschillende soorten coaching hebben vaak te maken met een specifieke doelgroep (denk aan expat coaching, management coaching, etc.). Ook zijn er vormen die gericht zijn op het soort vragen die je hebt (zoals loopbaan coaching) of op de gebruikte methodes (bijvoorbeeld wandel coaching). Life coaching is een overkoepelende term waarbinnen vrijwel alle vragen kunnen vallen. Een goede coach kan je in principe met al die vragen helpen.

Alle vormen van coaching proberen je leven succesvoller en gelukkiger te maken door je grootste talenten en passies te realiseren. Coaching richt zich op tastbare vraagstukken, “hoe kan ik iets bereiken“. Vragen die meer op je geestelijk welzijn gericht zijn (verwerking van dingen, d

e zin van het leven, etc.) vallen eerder onder counseling. Vragen bij coaching kunnen zowel over werk als privé gaan. Je krijgt door coaching uiteindelijk ook meer zelfvertrouwen en minder stress.

De verschillende ondersoorten van coaching zijn vaak gebaat bij verschillende methoden. Sommige coaches specialiseren zich daarin. Ook is het vaak makkelijker voor je coach om zich in te leven wanneer je vragen aansluiten op de ervaring van de coach. Maar, het kan voor je coach ook een valkuil zijn; te veel herkenning maakt de coach soms blind voor creatieve oplossingen. Ook een coach kent die groef in de plaat. Dus, noodzakelijk is ervaring met je vragen niet. En wellicht is het soms zelfs beter als je hem als coach niet hebt.