Wanneer team of organisatie coaching?

Heb je het gevoel dat het beter kan? Wil je meer uit je team of organisatie halen? Of misschien wil je iets in je team, of organisatie veranderen en het lukt maar niet? de interactie loopt niet, er is kliekvorming, afspraken worden enthousiast gemaakt maar verzanden steeds weer. Je hebt het gevoel dat je team of organisatie bij elke poging in dezelfde groef belandt. Dan is team of organisatie coaching misschien een oplossing.

Wat is team of organisatie coaching niet?

Misschien is wat team of organisatie coaching is wel het best uit te leggen aan de hand van wat het niet is. Het is geen organisatie-advies (hoewel dat er wel uit voort kan komen). Het is ook niet een manier om een team te “vertellen hoe het moet”.

Wat is team of organisatie coaching dan wel?

Team of organisatie coaching gaat over de menselijke factor, over interactie tussen mensen en organisatie onderdelen, over de wederkerige invloed van mensen, team(s) en organisaties.

Net als bij individuele coaching gaan team en organisatie coaching ervan uit dat de sleutel tot succesvolle, duurzame verandering in het team of de organisatie zelf ligt. Alleen daar is de sleutel te vinden en alleen de mensen in het team of de organisatie kunnen die sleutel omdraaien. Alleen zij kunnen de vaardigheden die je erbij nodig zijn inzetten en/of ontwikkelen.

Coaching is erop gericht om te helpen die sleutel bij te vinden en daarmee de deur naar de verandering te openen. Het is er vooral op gericht om via het krijgen van meer (zelf-) inzicht te ontdekken wat de groef is waar je als team of organisatie steeds weer in belandt, maar ook hoe je jezelf eruit bevrijdt. Coaching kan ook aangevuld worden met training en mentoring als er aanvullende vaardigheden nodig zijn, maar dit is niet de kern van coaching.

Een team- of organisatiecoaching traject kan aangevuld worden met individuele coaching. Dat is met name aan de orde als er uit de coaching ook persoonlijke ontwikkelbehoeften voortkomen.

Hoe doe je dat dan?

Een team- of organisatie coach richt zich in eerste instantie op de interactie tussen mensen en afdelingen. Daarbij kijkt hij bijvoorbeeld naar de communicatie, zowel op verbaal maar juist ook op non-verbaal niveau. Hij kijkt ook hoe de “organisatie-kundige” structuren zich hiermee verhouden. Versterken ze bijvoorbeeld de gewenste interacties of bemoeilijken ze die? Versterken de menselijke interacties de structuren, of werken ze ze juist tegen? Op basis van een analyse van de organisatie, observatie van de interacties, interviews, etc. komt de organisatiecoach tot een hypothese. Die hypothese gaat over de mogelijke interventies die de vraag van de organisatie kunnen invullen. Dat kunnen ook organisatiekundige interventies zijn die helpen om de gewenste beweging in de interactie te krijgen.

Ook team- en organisatie coaching heeft relaties met psychotherapie en dan met name met de therapie vormen die gericht zijn op groepstherapie. Denk daarbij aan systemisch werken, systeem theorie en gezinstherapie.