Wat kenmerkt mij als coach?

Als coach bied ik je een veilige, vertrouwelijke en respectvolle omgeving waarin ruimte is voor humor en emotie, maar waar vooral jij en jouw vragen centraal staan. Ik sta naast je in onze zoektocht naar het antwoord op je vraag, ik steun je, ik daag je uit en als het moet confronteer ik je. Ik accepteer jou zoals jij bent zonder over je te oordelen. Ik bied je mijzelf als coach aan zoals ikzelf ben. In die ontmoeting gaan we op zoek naar jouw vraag onder je vraag. En ik begeleid je op de ontdekkingstocht naar het antwoord daarop. We worden samen een soort Sherlock Holmes op zoek naar de missende puzzelstukjes. Maar, in coaching, nothing is elementary, dear Watson! Antwoorden zijn meestal niet te vinden met pure logica, ze liggen vaak juist dieper, onder water. We gaan ook niet voor een trucje of een “quick fix”. We gaan op zoek naar een duurzaam antwoord dat aansluit op jouw unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Ik daag je daarbij uit om steeds een stapje verder te gaan dan je uit jezelf zou doen, anders had je me immers niet nodig! Ik laat je vanuit andere en nieuwe perspectieven naar jezelf kijken. Ik zal je ongetwijfeld ook confronteren met wat je nu nog tegenhoudt. Ik breng daarvoor mijn werkervaring, levenservaring, kennis, gevoel en inlevingsvermogen in. Ik ben benieuwd naar wat jij inbrengt!

Mijn werkwijze

Ik heb een voorkeur voor methodes die kijken naar mogelijkheden en naar methoden die rekening houden met het geheel, met jou in je context. Maar ik hou ook van methodes die recht doen aan de complexiteit van de mens. Ik heb meerdere stromingen uit de psychotherapie bestudeerd. Iedere stroming heeft sterke kanten en legt andere nadrukken. Ik zag zelf vooral veel overeenkomsten en verschillende perspectieven op hetzelfde die elkaar aanvullen. Niet heel vreemd eigenlijk, ze gaan natuurlijk allemaal over hetzelfde; de mens. Ik combineer dan ook elementen uit verschillende stromingen in mijn coaching. Ik draai geen vast riedeltje met je af, ik kijk naar wat jou, je specifieke vraag en situatie verder kan helpen.

Weet je genoeg en wil je kennismaken? Neem dan contact op. Twijfel je nog en wil je nog meer weten? Hieronder leg ik meer uit over de methodes die ik gebruik.

Waar put ik uit?

Cognitieve gedragstherapie

Ik gebruik dit vooral voor het structureren van mijn trajecten. Het is één van de meest wetenschappelijke van de stromingen. Ik vertaal het ernaar dat we uit alles wat we samen ontdekken een “theorie” opbouwen over wat je verder kan helpen. Dit gaan we proberen te onderbouwen en ontkrachten om te toetsen of hij werkt. Wanneer we ontdekken dat iets niet klopt zijn we ook wijzer en stellen we het traject bij. Ik neem er ook uit over dat we elk gesprek kijken hoe het met je gaat en hoe je het gesprek ervaren hebt zodat we ook daarop kunnen bijsturen wanneer het moet.

Systeemtheorie en systemisch werken

Systeemtheorie kijkt vooral naar interacties en hoe onderdelen van een systeem elkaar beïnvloeden. Dat kan elk systeem zijn dat relevant is voor je vraag. Jij leeft niet in isolatie, dus je coachvragen zijn vrijwel zeker ook niet in isolatie te bekijken of op te lossen. Als jij gaat veranderen, verander je vrijwel zeker ook wat in je omgeving. Bijvoorbeeld in de organisatie waarin je werkt, maar ook je gezin, familie of vriendenkring. Die zullen ook reageren op je verandering! Dat nemen we mee in de coaching. Systeemtheorie gaat er ook van uit dat “kip of ei denken” je niet veel oplevert. Er zijn maar weinig dingen waarin duidelijk een eenduidige oorzaak en gevolg te vinden zijn. Meestal is er sprake van een wederzijdse beïnvloeding en dan is de interactie veel interessanter.

Zijnsgerichte coaching

Ik werk in mijn gesprekken vaak volgens de zijnsgerichte coaching. Het is een heel erg positieve manier van werken die bij veel mensen werkt. De methode gaat ervan uit dat we je kernkwaliteiten, wensen en overtuigingen inzetten voor de oplossing van je vraag en zo al je innerlijke stemmen samen laten werken. We kijken vooral in het hier en nu, dat is wie je bent in plaats van wie je was of nog niet bent. In het hier en nu kunnen we invloed op uitoefen. In het hier en nu heb je nog vaak innerlijke hoeders uit het verleden te gast. Hoeders die je proberen te beschermen voor (al dan niet denkbeeldige) gevaren. Ze hielden en houden je in leven, maar kunnen net als ouders soms wat overbezorgd zijn en zo goedbedoeld je je vrijheid ontnemen. Vaak moeten we in coaching samen op zoek naar een nieuwe manier van samenleven met je hoeders.

Clientgerichte therapie

Deze bepaalt de basishouding van mij als coach. Het draait in de coaching om jou, niet om mij of mijn adviezen. Mensen die advies geven zijn er genoeg. Zeldzamer zijn mensen die echt naar je luisteren en zich in je inleven met compassie maar zonder te verzanden in medelijden. Mensen die eerlijk zeggen wat ze zien zonder ervan uit te gaan dat wat ze zien de (enige) waarheid is. Mensen die hard werken zodat jij je veilig en vertrouwd genoeg voelt om wanneer dat nodig is je eigen angsten en onzekerheden aan te gaan. Mensen die je ondersteunen, opbouwen maar ook uitdagen en confronteren. Mensen die je niet proberen te veranderen zoals het hun goed acht, maar zich in dienst stellen van de verandering die jij wil.

Ben ik dat allemaal? Het zou grootheidswaanzin zijn om daar volmondig ja op te zeggen! Maar het is wel de houding van waaruit ik werk, een houding die bij me past en goed voelt. Ook een houding waar je me op aan kan spreken als het me een keer niet zou lukken.

En meer

Eigenlijk gebruik ik vanuit vrijwel elke stroming die ik tegenkom elementen en voeg ik die samen tot iets dat voor mij en jou werkt. Naast de al genoemde stromingen gebruik ik elementen uit de NLP, Transactionele Analyse, Psychodynamica, Gestalt therapie, oplossingsgericht coachen, positieve psychologie, etc.

Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit (HSP)

Ik ben hier zeker niet in gespecialiseerd, maar ik heb me vanuit ervaringsdeskundigheid wel verdiept hierin. Ik schrik er dus niet van en ik kijk er ook niet raar tegenaan.

Professionele achtergrond

Na een meerdaagse opleiding coachen bij Schouten en Nelissen wist ik het. Dit was hoe ik in mijn werk stond en waar ik voldoening vond. Als consultant herkende ik er mijn stijl van “trusted advisory” in. Daarbij gaat het ook om het centraal stellen van de klant, het echt luisteren en het inbrengen – maar niet centraal stellen – van je eigen kennis en expertise in dienst van de klant. Als project manager herkende ik mijn leidinggevende stijl waarbij ik de ontwikkeling van mijn teamleden en de samenwerking met anderen centraal stelde. Het was duidelijk dat ik hier meer van wilde. Dat kwam een paar jaar later toen ik besloot de volgende stap te zetten en de post-hbo opleiding Coaching Practitioner bij Europees instituut de Baak te gaan doen. Inmiddels ben ik me aan het vestigen als coach. Daarnaast volg ik de vervolg opleiding tot “Master Coach”.