Wanneer organisatie coaching?

Je hebt de perfecte organisatievorm gekozen, de organisatieadviseur is naar huis, de recruiters hebben hun werk gedaan, de mensen zitten op hun plek, de processen en systemen staan. Tijd om te gaan oogsten. En dan? Ondanks alle voorbereidingen loopt het nog niet zoals gehoopt. Wellicht is de oplossing dan niet (alleen) de “harde” kant van de organisatie inrichting. Managers en medewerkers zijn vaak heel goed in staat om met wat extra inspanning om een matige organisatie structuur heen te werken. Maar andersom kunnen ook in een goede structuur menselijke factoren de boel spaak laten lopen. Dat is zeker niet altijd kwade wil. Sterker nog, de meeste professionals zijn uitermate gedreven om het goede te doen. Helaas is bepalen wat het goede is één van de moeilijkste dingen vanuit het perspectief van één persoon of één afdeling. Bij organisatie coaching richt ik me op de menselijke factor. Ik bekijk die in de context van het geheel. Zo help ik de organisatiestructuur en de mensen optimaal werkend te krijgen. Herkenbaar? Wil je met me in gesprek? Mail of bel me dan over de mogelijkheden.

Wat doet een organisatie coach?

Ik kijk dus naar de samenwerking van de mensen die de ziel van de organisatie vormen. Dat is wat anders dan de techniek van (re-) organiseren, maar hangt er wel mee samen. Wat is er nodig om je mensen optimaal in de (nieuwe) organisatie te laten functioneren? Een organisatie is namelijk veel meer dan de som der processen, systemen en medewerkers.

Organisatie bewustzijn

Net als wijzelf heeft een organisatie een lichaam en verschillende lagen van “bewustzijn”; ratio, hart en onderbuik. Als organisatie coach zie ik de processen, de systemen en de structuren als het “lichaam” van de organisatie. Dat is primair het domein van de verschillende soorten adviseurs. Samenwerking van management en de medewerkers, hun drijfveren en eigenaardigheden vormen het bewustzijn (ratio, hart en onderbuik). Dat is “mijn domein”. Net als bij onszelf liggen ratio, hart en onderbuik niet altijd op één lijn. De weg naar optimaal functioneren is vaak niet een kwestie van een transplantatie hier en wat cosmetische chirurgie daar. Zolang ratio, hart en onderbuik met elkaar strijden is dat niet genoeg, dan is er wat anders nodig. Dan is er waarschijnlijk behoefte aan organisatie coaching.

Hoe gaat dat dan?

Net als bij individuele coaching is een organisatie coaching traject per definitie maatwerk. Het start met het vinden van de juiste vraag. Wat is het doel van de coaching? Wat wil de organisatie bereiken?

Via een intake helpt de organisatie coach om de vraag onder de vraag helder te krijgen en scherp te formuleren. Op basis van die vraag wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen voorgesteld en besproken met de opdrachtgever. Vaak zal er sprake zijn van een explorerende fase waarin interviews gehouden worden, besprekingen bijgewoond en geobserveerd. Dat leidt tot een gezamenlijk opgestelde “hypothese” van wat de organisatie ervan weerhoudt het gewenste doel te behalen.

Op basis van deze “hypothese” gaat we interventies zoeken die erop gericht zijn medewerkers, teams en management die weerstanden te laten overwinnen. Die interventies kunnen op persoonlijk niveau zijn, maar soms kan het ook iets in de techniek zijn. Het doel is om het systeem in beweging te krijgen. Dit kunnen interventies zijn gericht op samenwerking, cultuur, management, etc. Steeds wordt er bij interventies gekeken of ze werken, of de “hypothese” misschien bijgesteld moet worden en of de aanpak bijgesteld moet worden.

Op het moment dat de organisatie de ingezette weg zelfstandig kan voortzetten wordt een traject afgesloten.

Is dit herkenbaar of wil je met me in gesprek? Mail of bel me dan.