syntopy woordmerk

Syntopy

Syntopy

Groeien en jezelf veranderen, dat kan je alleen zelf! Soms kunnen mensen, teams en organisaties daar wat hulp bij gebruiken. Met syntopy wil ik de wereld een stukje beter maken door mijzelf te verbinden met hun doelen en me in te zetten voor hun groei en verandering. Vanuit Syntopy stel ik mijn ervaring, kennis en passie in dienst van betekenisvolle groei en verandering van mensen, teams en organisaties. Of ik dat nu doe als coach, advisor of interim professional, mijn doel is naast hen te gaan staan en te ondersteunen bij het ontdekken en realiseren van betekenisvolle, succesvolle en duurzame verandering.

De achtergrond

Ik hou me al jaren bezig met advisering, project management en het ontwerpen en organiseren van verandering. Altijd met een faciliterende en coachende inslag. Van oorsprong met een sterke basis in de inhoud maar altijd werkend vanuit de diepe overtuiging dat uiteindelijk de mensen, hun innerlijke drive en hun samenwerking het verschil maken. Zelf gooide ik instinctief mijn zekerheden los. Later las ik de uitspraak van Minuchin “Certainty is the enemy of change”. Via syntopy geef ik vorm aan het avontuur om mijn leven doorlopend opnieuw vorm te geven. Als onderdeel daarvan heb ik professionele coaching toegevoegd aan mijn oorspronkelijke “palet”. Dat voelde direct als thuiskomen! Mijn manier van kijken naar mensen, organisaties, managen en adviseren, vielen op hun plek. Het betekende ook een pad inslaan van continue intensieve persoonlijke ontwikkeling. De ingrediënten ervoor had ik al, maar ze rijpen door en worden steeds verder samengesmeed.

De naam “Syntopy”

Syntopy is een naam die weergeeft wat ik doe en waar ik voor sta. Voor mij draait succesvolle verandering er om verschillende “stemmen” bij elkaar te brengen. Ik wil die stemmen verbinden en ze samen laten werken aan een gemeenschappelijk onderwerp. Op die manier bereik je uiteindelijk gezamenlijk je doel.

Syntopy is voor het gesprek wat symfonie is voor muziek. “Syn/Sym” staat in beide woorden voor “samen” en “harmonie”. In symfonie komt “-fonie” van geluid, klank. Vergelijkbaar komt in syntopy de toevoeging “-topy” van topic. Topic staat voor “onderwerp”, “thema”, “discussie”; maar ook voor “plaats”. Net als in muziek ontstaat in een gesprek of discussie schoonheid wanneer in een subtiel gecoördineerde meerstemmigheid de diverse stemmen elkaar verrijken en versterken op basis van een gezamenlijke compositie. Dat geldt voor de verschillende stemmen in onszelf (“hart, hoofd en ziel” of “rede, gevoel en intuïtie”). Het geldt ook voor de meerstemmigheid in teams en organisaties.

Als coach help ik mensen de “syntopy” van hun leven te vinden of mooier te maken. Als adviseur help ik de compositie te verfraaien. Als interim professional speel ik mee als muzikant, word ik één van de stemmen. Ik doe dat alles altijd vanuit mijn passie om het totaal mooier te maken. Ik vervul al die rollen met plezier!

Hoe slaat dit op mensen?

Wie herkent niet het “innerlijke” gesprek? We willen veranderen, maar delen van ons lijken met iets heel anders bezig te zijn. De verschillende lagen van onze persoonlijkheid voeren niet hetzelfde gesprek. Die “onmogelijke” verandering komt vaak ineens vanzelf wanneer je die verschillende onderwerpen met elkaar weet te verbinden

Hoe slaat dit op teams en organisaties?

Voor teams en organisaties geldt eigenlijk bijna hetzelfde, maar op een paar extra niveaus. Wanneer mensen, afdelingen, managers, etc. hetzelfde onderwerp delen lijkt alles vanzelf te gaan. Op het moment dat dit niet zo is, is daar geen briljante procesoplossing of organisatiestructuur tegen opgewassen.


Syntopy

from σῠ́μτόπος (súmtópos, agreeing in topic) +‎ -ῐ́ᾱ (-íā), from σῠν- (sun-, with, together) +‎ τόπος (tópos, place/subject)


Symfony,

from σῠ́μφωνος (súmphōnos, agreeing in sound, harmonious) +‎ -ῐ́ᾱ (-íā), from σῠν- (sun-, with, together) +‎ φωνή (phōnḗ, sound)

syn-

A prefix occurring orig. in loanwords from Greek, meaning “with,” “together”.

syn-

A prefix occurring orig. in loanwords from Greek, meaning “with,” “together”.

topic
  1. Subject; theme; a category or general area of interest.
  2. (Internet) Discussion thread.
  3. (obsolete) An argument or reason.
  4. (obsolete, medicine) An external local application or remedy, such as a plaster, a blister, etc.

phonic
  1. Of or pertaining to sound; of the nature of sound; acoustic.


handtekening

Kees

Kees van Schaik - Coach - Adviseur - Utrecht

Wie ben ik?

Ik ben Kees van Schaik. Echtgenoot, vriend, burger, sporter, coach, ondernemer, consultant, creatieveling, fotograaf, denker, doener, pragmatisch theoreticus, kijker, hoorder, luisteraar, facilitator, manager, leraar, stille kracht, leider.

Ik hou van mensen, begrijpen, helpen, doen en uitleggen. Ik geniet ervan bij te dragen aan het welzijn en het succes van anderen. Ik help daarom mensen, teams en organisaties om de verschillende "interne stemmen" samen te smeden tot een mooi gesprek. Zo ontstaat een gesprek dat hen in staat stelt duurzaam de door hen gewenste doelen en veranderingen te realiseren. Ik doe dit vanuit mijn overtuiging dat we ons het best voelen wanneer we groeien. Wanneer onze talenten, krachten en wensen meer en meer samenkomen. Voor mijzelf dat wanneer ik kan bijdragen aan de vervulling van de wens van een ander, bijvoorbeeld door bij te dragen aan een betekenisvolle verandering.

Wanneer ik organisaties help geniet ik van de intellectuele uitdaging om me de inhoud eigen te maken. Maar meer nog geniet ik ervan om de "dans" van samenwerking van de verschillende "spelers" te doorgronden en hen te laten samenwerken aan een gezamenlijk gedragen doel. Zo draag ik bij aan de groei van de organisatie.

Wanneer ik individueel coach, geniet ik ervan mensen te helpen om het beste uit zichzelf te halen, zich vrijer te voelen en doelen te bereiken. Vaak komt dit voort uit de ontdekking van de diepste wensen, krachten en drijfveren en die in te zetten om duurzaam te groeien als mens. Dat hoeft niet groots te zijn, soms is het niet meer dan het eenvoudigweg bereiken van een praktisch doel.

Mijn achtergrond

Ik ben geboren in 1968 en kom uit een gezin waarin gemeenschapszin, oog voor de ander en persoonlijke ontwikkeling belangrijke thema's waren. Dat heeft me in belangrijke mate gevormd en die thema's hebben altijd door mijn persoonlijke en werkzame leven gespeeld.

Ik mag mij gelukkig prijzen met een jeugd in een "warm nest". Tegelijkertijd maakte ik, zoals iedereen, ook wel eens kennis met de hardere kanten van het leven. Ik kon altijd goed leren dus ik putte veel van mijn kracht uit denken, nieuwsgierigheid, kennis en kunde. Iets dat mijn vader, als docent, natuurlijk van harte steunde en stimuleerde. Ik was ook creatief, gevoelig en sociaal. Vermogens die ik gebruikte om mensen en hun interacties te observeren en leren lezen. Mijn moeder gaf de wijze lessen aan me door die ze van haar moeder had gekregen; je kan elke tegenslag aan als je positief blijft kijken en wanneer je je blijft verbinden met anderen.

Tijdens de middelbare school groeiden innerlijke kracht en nieuwsgierige karakter. Ik blonk uit in de exacte vakken, maar combineerde die met een liefde voor Engels, filosofie en creatieve vakken. Tijdens tussenuren ging ik bij andere klassen mee de tekenlessen volgen. Ik werd lid van de leerlingen vereniging die schoolfeesten organiseerde. Ik koos voor de studie informatica omdat ik daar de grootste uitdaging en "levenslang leren" verwachtte. Maar ook Engels, natuurkunde en wiskunde passeerden de revue. Toch was ik geen typische informatica student. Ik was denk ik een "sociale Nerd". Wat ik bij die studie al leerde, was het denken in systemen en de samenhang van ervan. In mijn carrière heb ik me vervolgens gestaag vanuit de IT naar de menskant bewogen. Mijn talent voor mensen dat ik van huis uit had meegekregen en steeds bleef door ontwikkelen, kwam daar goed bij van pas. Het vermogen om systemen te analyseren en op nieuwe manieren samen te voegen kon ik ook op mensen, organisaties en hun samenwerking toepassen. Ik kwam steeds meer in functies terecht waarin ik de samenwerking en besluitvorming organiseerde, verandertrajecten begeleidde maar ook methodes ontwikkelde en introduceerde.

Ik genoot van mijn werk en was er goed in. Al mijn vaardigheden en talenten kon ik kwijt. Maar toch miste er nog iets. Vaak wrong er ergens iets. Het hoofd was prima vertegenwoordigd. Het hart mocht zeker meedoen maar werd af en toe geweld aan gedaan wanneer het werk niet strookte met mijn meegekregen en diep gewortelde gemeenschapszin. De ziel kreeg nog wat minder ruimte, ik kon voor mijn gevoel nog onvoldoende bijdragen aan het welzijn van mensen en organisaties. Natuurlijk realiseerde ik me dat nog niet. Maar ik voelde het genoeg om bij een nieuwe reorganisatie ervoor te kiezen de gebaande paden te verlaten. Ik besloot mijn zekerheden los laten (gesteund door een lieve echtgenote). Ik zette de stap die volgens Minuchin, één van de grondleggers van de systeem en familie therapie, een voorwaarde is voor verandering: "Certainty is the enemy of change."

Dat persoonlijke proces van loslaten en herontdekken ging samen met mijn opleiding Coaching bij de Baak. De opleiding voelde als thuiskomen en er vielen continu nieuwe stukjes op hun plek. Soms intellectuele dingen zoals methodes, wetenschappelijke inzichten en therapievormen waarin ik mijn zelf ontwikkelde "theorieën" herkende. Maar vaker nog waren het persoonlijke dingen. Ik werd niet iemand anders, ik werd ook niet "wie ik al was", maar de verschillende stemmen in mezelf gingen meer en meer naar elkaar luisteren en voerden hetzelfde gesprek. Ik kreeg de moed alle stemmen voluit mee te laten doen, met elkaar te discussiëren en ze allemaal te waarderen. Ik leerde naast mijn vaardigheden nog meer mijzelf in te brengen. Ik ontdekte wat ik altijd deed en toch tot dan toe gemist had in mijn werk; het werken en leven vanuit de overtuiging, de drive en de passie om mensen echt met zichzelf en anderen in gesprek te laten gaan om zo zelf te groeien en zinvolle dingen te realiseren. Leven en werken in syntopy.

 


handtekening

Adviseur en interimmer

Wat kenmerkt mij als adviseur en interim (project/programma) manager of professional

... die graag vanuit zijn passie voor mensen, organisaties en verandering werkt.

Ik ben een breed georiënteerde coachend adviseur, project/programma manager en interim professional die breedte met diepgang combineert. Ik doe dit vanuit ervaring, betrokkenheid en gedrevenheid. Met hart en hoofd hou ik me bezig met persoonlijke én zakelijke (team, organisatie, inhoudelijke) veranderprocessen. Ik ken ze van initiatie tot en met realisatie en operatie. Mijn pragmatiek drijft op een gedegen theoretische en methodische achtergrond. Ik schakel graag tussen overzicht en “poten in de modder” en word gedreven door succesvolle veranderingen die er toe doen. Die komen van binnen uit; vanuit het hart van mensen en organisaties. Ik help bij ontwerp, vormgeving en realisatie van veranderingen die passen bij mens, organisatie en hun doelen. Daarbij help ik graag de veranderkracht te vinden die nodig is voor succes.

Ik voel me thuis op de voorgrond maar ook als “onzichtbare drijvende kracht”. Bijdragen aan het succes van anderen maakt mij oprecht gelukkig. Ik geloof er in dat een doel niet alle middelen heiligt; als iets ertoe doet is het te bereiken met moreel, eerlijk, duurzaam en respectvol handelen.

doen en denken

analyse en synthese

openheid, betrokkenheid en vertrouwen

creativiteit, pragmatisme, kennis, gedrevenheid


vulpen en handtekening

Kees als coach

Wat kenmerkt mij als coach?

Als coach bied ik je een veilige, vertrouwelijke en respectvolle omgeving waarin ruimte is voor humor en emotie, maar waar vooral jij en jouw vragen centraal staan. Ik sta naast je in onze zoektocht naar het antwoord op je vraag, ik steun je, ik daag je uit en als het moet confronteer ik je. Ik accepteer jou zoals jij bent zonder over je te oordelen. Ik bied je mijzelf als coach aan zoals ikzelf ben. In die ontmoeting gaan we op zoek naar jouw vraag onder je vraag. En ik begeleid je op de ontdekkingstocht naar het antwoord daarop. We worden samen een soort Sherlock Holmes op zoek naar de missende puzzelstukjes. Maar, in coaching, nothing is elementary, dear Watson! Antwoorden zijn meestal niet te vinden met pure logica, ze liggen vaak juist dieper, onder water. We gaan ook niet voor een trucje of een "quick fix". We gaan op zoek naar een duurzaam antwoord dat aansluit op jouw unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Ik daag je daarbij uit om steeds een stapje verder te gaan dan je uit jezelf zou doen, anders had je me immers niet nodig! Ik laat je vanuit andere en nieuwe perspectieven naar jezelf kijken. Ik zal je ongetwijfeld ook confronteren met wat je nu nog tegenhoudt. Ik breng daarvoor mijn werkervaring, levenservaring, kennis, gevoel en inlevingsvermogen in. Ik ben benieuwd naar wat jij inbrengt!

Mijn werkwijze

Ik heb een voorkeur voor methodes die kijken naar mogelijkheden en naar methoden die rekening houden met het geheel, met jou in je context. Maar ik hou ook van methodes die recht doen aan de complexiteit van de mens. Ik heb meerdere stromingen uit de psychotherapie bestudeerd. Iedere stroming heeft sterke kanten en legt andere nadrukken. Ik zag zelf vooral veel overeenkomsten en verschillende perspectieven op hetzelfde die elkaar aanvullen. Niet heel vreemd eigenlijk, ze gaan natuurlijk allemaal over hetzelfde; de mens. Ik combineer dan ook elementen uit verschillende stromingen in mijn coaching. Ik draai geen vast riedeltje met je af, ik kijk naar wat jou, je specifieke vraag en situatie verder kan helpen.

Weet je genoeg en wil je kennismaken? Neem dan contact op. Twijfel je nog en wil je nog meer weten? Hieronder leg ik meer uit over de methodes die ik gebruik.

Waar put ik uit?

Cognitieve gedragstherapie

Ik gebruik dit vooral voor het structureren van mijn trajecten. Het is één van de meest wetenschappelijke van de stromingen. Ik vertaal het ernaar dat we uit alles wat we samen ontdekken een "theorie" opbouwen over wat je verder kan helpen. Dit gaan we proberen te onderbouwen en ontkrachten om te toetsen of hij werkt. Wanneer we ontdekken dat iets niet klopt zijn we ook wijzer en stellen we het traject bij. Ik neem er ook uit over dat we elk gesprek kijken hoe het met je gaat en hoe je het gesprek ervaren hebt zodat we ook daarop kunnen bijsturen wanneer het moet.

Systeemtheorie en systemisch werken

Systeemtheorie kijkt vooral naar interacties en hoe onderdelen van een systeem elkaar beïnvloeden. Dat kan elk systeem zijn dat relevant is voor je vraag. Jij leeft niet in isolatie, dus je coachvragen zijn vrijwel zeker ook niet in isolatie te bekijken of op te lossen. Als jij gaat veranderen, verander je vrijwel zeker ook wat in je omgeving. Bijvoorbeeld in de organisatie waarin je werkt, maar ook je gezin, familie of vriendenkring. Die zullen ook reageren op je verandering! Dat nemen we mee in de coaching. Systeemtheorie gaat er ook van uit dat "kip of ei denken" je niet veel oplevert. Er zijn maar weinig dingen waarin duidelijk een eenduidige oorzaak en gevolg te vinden zijn. Meestal is er sprake van een wederzijdse beïnvloeding en dan is de interactie veel interessanter.

Zijnsgerichte coaching

Ik werk in mijn gesprekken vaak volgens de zijnsgerichte coaching. Het is een heel erg positieve manier van werken die bij veel mensen werkt. De methode gaat ervan uit dat we je kernkwaliteiten, wensen en overtuigingen inzetten voor de oplossing van je vraag en zo al je innerlijke stemmen samen laten werken. We kijken vooral in het hier en nu, dat is wie je bent in plaats van wie je was of nog niet bent. In het hier en nu kunnen we invloed op uitoefen. In het hier en nu heb je nog vaak innerlijke hoeders uit het verleden te gast. Hoeders die je proberen te beschermen voor (al dan niet denkbeeldige) gevaren. Ze hielden en houden je in leven, maar kunnen net als ouders soms wat overbezorgd zijn en zo goedbedoeld je je vrijheid ontnemen. Vaak moeten we in coaching samen op zoek naar een nieuwe manier van samenleven met je hoeders.

Clientgerichte therapie

Deze bepaalt de basishouding van mij als coach. Het draait in de coaching om jou, niet om mij of mijn adviezen. Mensen die advies geven zijn er genoeg. Zeldzamer zijn mensen die echt naar je luisteren en zich in je inleven met compassie maar zonder te verzanden in medelijden. Mensen die eerlijk zeggen wat ze zien zonder ervan uit te gaan dat wat ze zien de (enige) waarheid is. Mensen die hard werken zodat jij je veilig en vertrouwd genoeg voelt om wanneer dat nodig is je eigen angsten en onzekerheden aan te gaan. Mensen die je ondersteunen, opbouwen maar ook uitdagen en confronteren. Mensen die je niet proberen te veranderen zoals het hun goed acht, maar zich in dienst stellen van de verandering die jij wil.

Ben ik dat allemaal? Het zou grootheidswaanzin zijn om daar volmondig ja op te zeggen! Maar het is wel de houding van waaruit ik werk, een houding die bij me past en goed voelt. Ook een houding waar je me op aan kan spreken als het me een keer niet zou lukken.

En meer

Eigenlijk gebruik ik vanuit vrijwel elke stroming die ik tegenkom elementen en voeg ik die samen tot iets dat voor mij en jou werkt. Naast de al genoemde stromingen gebruik ik elementen uit de NLP, Transactionele Analyse, Psychodynamica, Gestalt therapie, oplossingsgericht coachen, positieve psychologie, etc.

Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit (HSP)

Ik ben hier zeker niet in gespecialiseerd, maar ik heb me vanuit ervaringsdeskundigheid wel verdiept hierin. Ik schrik er dus niet van en ik kijk er ook niet raar tegenaan.

Professionele achtergrond

Na een meerdaagse opleiding coachen bij Schouten en Nelissen wist ik het. Dit was hoe ik in mijn werk stond en waar ik voldoening vond. Als consultant herkende ik er mijn stijl van "trusted advisory" in. Daarbij gaat het ook om het centraal stellen van de klant, het echt luisteren en het inbrengen - maar niet centraal stellen - van je eigen kennis en expertise in dienst van de klant. Als project manager herkende ik mijn leidinggevende stijl waarbij ik de ontwikkeling van mijn teamleden en de samenwerking met anderen centraal stelde. Het was duidelijk dat ik hier meer van wilde. Dat kwam een paar jaar later toen ik besloot de volgende stap te zetten en de post-hbo opleiding Coaching Practitioner bij Europees instituut de Baak te gaan doen. Inmiddels ben ik me aan het vestigen als coach. Daarnaast volg ik de vervolg opleiding tot "Master Coach".