syntopy woordmerk

Syntopy

Syntopy

Groeien en jezelf veranderen, dat kan je alleen zelf! Soms kunnen mensen, teams en organisaties daar wat hulp bij gebruiken. Met syntopy wil ik de wereld een stukje beter maken door mijzelf te verbinden met hun doelen en me in te zetten voor hun groei en verandering. Vanuit Syntopy stel ik mijn ervaring, kennis en passie in dienst van betekenisvolle groei en verandering van mensen, teams en organisaties. Of ik dat nu doe als coach, advisor of interim professional, mijn doel is naast hen te gaan staan en te ondersteunen bij het ontdekken en realiseren van betekenisvolle, succesvolle en duurzame verandering.

De achtergrond

Ik hou me al jaren bezig met advisering, project management en het ontwerpen en organiseren van verandering. Altijd met een faciliterende en coachende inslag. Van oorsprong met een sterke basis in de inhoud maar altijd werkend vanuit de diepe overtuiging dat uiteindelijk de mensen, hun innerlijke drive en hun samenwerking het verschil maken. Zelf gooide ik instinctief mijn zekerheden los. Later las ik de uitspraak van Minuchin “Certainty is the enemy of change”. Via syntopy geef ik vorm aan het avontuur om mijn leven doorlopend opnieuw vorm te geven. Als onderdeel daarvan heb ik professionele coaching toegevoegd aan mijn oorspronkelijke “palet”. Dat voelde direct als thuiskomen! Mijn manier van kijken naar mensen, organisaties, managen en adviseren, vielen op hun plek. Het betekende ook een pad inslaan van continue intensieve persoonlijke ontwikkeling. De ingrediënten ervoor had ik al, maar ze rijpen door en worden steeds verder samengesmeed.

De naam “Syntopy”

Syntopy is een naam die weergeeft wat ik doe en waar ik voor sta. Voor mij draait succesvolle verandering er om verschillende “stemmen” bij elkaar te brengen. Ik wil die stemmen verbinden en ze samen laten werken aan een gemeenschappelijk onderwerp. Op die manier bereik je uiteindelijk gezamenlijk je doel.

Syntopy is voor het gesprek wat symfonie is voor muziek. “Syn/Sym” staat in beide woorden voor “samen” en “harmonie”. In symfonie komt “-fonie” van geluid, klank. Vergelijkbaar komt in syntopy de toevoeging “-topy” van topic. Topic staat voor “onderwerp”, “thema”, “discussie”; maar ook voor “plaats”. Net als in muziek ontstaat in een gesprek of discussie schoonheid wanneer in een subtiel gecoördineerde meerstemmigheid de diverse stemmen elkaar verrijken en versterken op basis van een gezamenlijke compositie. Dat geldt voor de verschillende stemmen in onszelf (“hart, hoofd en ziel” of “rede, gevoel en intuïtie”). Het geldt ook voor de meerstemmigheid in teams en organisaties.

Als coach help ik mensen de “syntopy” van hun leven te vinden of mooier te maken. Als adviseur help ik de compositie te verfraaien. Als interim professional speel ik mee als muzikant, word ik één van de stemmen. Ik doe dat alles altijd vanuit mijn passie om het totaal mooier te maken. Ik vervul al die rollen met plezier!

Hoe slaat dit op mensen?

Wie herkent niet het “innerlijke” gesprek? We willen veranderen, maar delen van ons lijken met iets heel anders bezig te zijn. De verschillende lagen van onze persoonlijkheid voeren niet hetzelfde gesprek. Die “onmogelijke” verandering komt vaak ineens vanzelf wanneer je die verschillende onderwerpen met elkaar weet te verbinden

Hoe slaat dit op teams en organisaties?

Voor teams en organisaties geldt eigenlijk bijna hetzelfde, maar op een paar extra niveaus. Wanneer mensen, afdelingen, managers, etc. hetzelfde onderwerp delen lijkt alles vanzelf te gaan. Op het moment dat dit niet zo is, is daar geen briljante procesoplossing of organisatiestructuur tegen opgewassen.


Syntopy

from σῠ́μτόπος (súmtópos, agreeing in topic) +‎ -ῐ́ᾱ (-íā), from σῠν- (sun-, with, together) +‎ τόπος (tópos, place/subject)


Symfony,

from σῠ́μφωνος (súmphōnos, agreeing in sound, harmonious) +‎ -ῐ́ᾱ (-íā), from σῠν- (sun-, with, together) +‎ φωνή (phōnḗ, sound)

syn-

A prefix occurring orig. in loanwords from Greek, meaning “with,” “together”.

syn-

A prefix occurring orig. in loanwords from Greek, meaning “with,” “together”.

topic
  1. Subject; theme; a category or general area of interest.
  2. (Internet) Discussion thread.
  3. (obsolete) An argument or reason.
  4. (obsolete, medicine) An external local application or remedy, such as a plaster, a blister, etc.

phonic
  1. Of or pertaining to sound; of the nature of sound; acoustic.