Team coaching

Team coaching

Team coaching is gericht op het vergroten van het zelfsturend vermogen van teams, hun samenwerking en effectiviteit.

Door samen te werken kan je prestaties leveren die alleen onmogelijk zijn. Het goed functionerend van je team is van grote waarde voor je organisatie. Er zijn weinig dingen zo moeilijk als een team goed laten samenwerken. We realiseren ons vaak niet hoe bijzonder een samenwerkend team is. Er spelen in je team immers organisatiebelangen, teambelangen en ook persoonlijke belangen.Bovendien spelen er ook nog eens onzekerheden op al die niveaus.

Onuitgesproken zaken en patronen

Spelen er onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen in je team? Let op, onuitgesproken wil niet zeggen niet onopgemerkt of ongevoeld! Houden jullie elkaar soms (onbewust) gevangen? Waarschijnlijk houd je het probleem samen in stand. Als teamcoach richt ik me erop je team zich te laten ontwikkelen. Dat kan door je team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen. Die kunnen in gedrag, denken, voelen of de omgeving (het systeem) zitten. We gaan niet op zoek naar oorzaken maar naar patronen.

Causaal of circulair denken

Eenduidige oorzaken bestaan zelden in teams en systemen. Meestal zijn er ingewikkelde interacties tussen teamleden, de organisatie en hun eigen interne denken en gevoelsleven. De oorzaak is eigenlijk niet interessant, de vraag hoe de bestaande interacties veranderd kunnen worden wel!Dat noemen ze circulair denken. Als teamcoach beïnvloed ik de interactie in het team.

Reflectie bron voor duurzame verandering

Ik vergroot het (zelf) reflecterend vermogen van het team en de teamleden. Door jullie je eigen oplossingen te laten ontdekken vinden jullie oplossingen die bij jullie passen en beklijven. Zo gaat je team als geheel beter functioneren. Wellicht brengen we je team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen.

Wil je kennismaken of (door mij) gecoacht worden? Mail of bel me dan. Wil je meer weten over hoe ik naar team coaching kijk, lees dan verder.

Werkwijze

Die kan divers zijn. Hij is altijd op het specifieke team en hun coachingsvraag gericht. In principe doe ik een intake met de manager van het team (ook als het een zelfsturend team is!). Daarnaast spreek ik graag individueel met de teamleden zodat zij vrij sprekend hun input kunnen leveren. Ik zal ook de team interactie willen observeren. Op basis daarvan stellen we gezamenlijk een hypothese op over het interactiepatroon en de mogelijke interventies. Het kan heel goed zijn dat voor sommige team leden individuele coaching ook relevant blijkt te zijn. Dan gaan we daarover in overleg.

Methoden

Ik werk vanuit een combinatie van systeem theorie, systemisch werk, psychodynamica en groepsdynamica.

Denk je dat je door mij gecoacht wil worden? Mail of bel me dan voor een kennismaking en maatwerk offerte.