handen schudden

Tarieven

Tarieven team en organisatie coaching.

Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle coaching is het vertrouwen dat je stelt in de coach. Dat is persoonlijk. Voor mij is het belangrijk om in te schatten of ik wel de juiste coach voor jou ben. Daarom start ik altijd met een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever van ongeveer 45 tot 60 minuten. Op basis van dit gesprek zal ik bij wederzijdse interesse een maatwerk offerte doen.


Start-up coaching

De uitdagingen van een start-up ondernemer

Je hebt een fantastisch idee en je hebt besloten er (je) werk van te gaan maken! Het bruist en het borrelt. En dan komt langzaam de realiteit weer om de hoek met vervelende details, sceptische mensen, kritische mensen en mensen met goede maar lastige praktische vragen. Je begint te twijfelen over je verdienmodellen. Investeerders bedelven je onder vragen.

Dan wordt het ineens moeilijk om te blijven bruisen en borrelen. Je verliest misschien wel de verbinding met je creativiteit. Je gaat twijfelen aan jezelf en het idee. Ben ik wel zo goed? Is het idee wel zo goed? Er ontstaan wellicht ook spanningen tussen jou en de mensen waar je het mee doet. Die zijn vaak heel anders dan jijzelf. Misschien heb je een partner die net even een andere richting in wil.

In een start-up heb je alle fun en alle onzekerheid die een normale ondernemer gespreid over meerdere jaren tegenkomt samengebald in een korte periode. Dat doet af en toe wel wat met je! Je kan in principe met alle coachvragen bij mij terecht. Meer algemene informatie over individuele coaching vindt je op deze pagina. Wil je meer weten over hoe ik naar start-up coaching kijk, lees dan verder.

Denk je dat je door mij gecoacht wil worden? Mail of bel me dan, of kijk even bij mijn tarieven.

Start-up coaching

Als start-up coach stel ik een combinatie van verschillende vaardigheden ter beschikking. Ik schakel continu tussen verschillende rollen al naar gelang wat nodig is. Wat bied ik je?

Facilitator - Vanuit mijn kennis en ervaring als coach en als adviseur met collaboratieve processen zoals business model canvassing, project/program model canvassing, strategie vorming en initiatie van (grote) verander processen faciliteer ik creatieve sessies op dit vlak. Die sessies draaien om het vinden van antwoorden op de inhoudelijke vragen die je op dat moment hebt. Bijvoorbeeld een sessie om het verdien model aan te scherpen, de propositie scherper te krijgen, focus te krijgen op een minimum viable product, etc. Als ondernemer of medewerker ben je op dat moment druk en met de inhoud, daar ligt je passie! Maar het creatieve proces en de interactie daarbij vragen ook aandacht. Die geef ik het graag voor je zodat jullie er vol tegenaan kunnen. Ik help met het vormgeven van het proces, het vastleggen en eventueel het structureren van wat er gezegd wordt. Ik hou als coach ook het groepsproces in de gaten en zorg ervoor dat het soepel blijft lopen.

Team coach - Als facilitator kijk ik ook naar de processen in je team. Ik stimuleer of intervenieer waar nuttig en nodig. Zo gaat je kostbare tijd niet verloren aan misverstanden, vervelende discussies of ander "gedoe". Samen houden we het team gemotiveerd. Maar ik ga verder, ik praat ook graag met je over de cultuur van je start-up. Die ontstaat vaak vanzelf en onbewust. Als je gaat groeien is het goed te weten en hoe je de passie in je team overdraagt aan partners en nieuwe medewerkers. Zo kan je met een gerust hart naar de de volgende fase.

Individuele coach - Als coach ondersteun ik jou en je eventuele partner(s). Maar ik kan ook je medewerkers één-op-één coachen. Ik richt me erop om de drive en creativiteit te behouden. In een dergelijk intensieve periode wordt alles uitvergroot. Je gaat jezelf zeker tegenkomen! Zou het niet mooier zijn om van dat tegenkomen een nuttige en leerzame ontmoeting met jezelf te maken?! Één waarvan je leert en groeit? Als coach kan ik je daarbij helpen. Ik help je in contact te blijven met je kernkwaliteiten, motivatie en drijfveren om van daaruit de uitdaging aan te gaan.

Wil je (door mij) gecoacht worden of heb je vragen? Mail of bel me dan, of kijk even bij mijn tarieven.

 


handen schudden

Team & organisatie coaching

Wanneer team of organisatie coaching?

Heb je het gevoel dat het beter kan? Wil je meer uit je team of organisatie halen? Of misschien wil je iets in je team, of organisatie veranderen en het lukt maar niet? de interactie loopt niet, er is kliekvorming, afspraken worden enthousiast gemaakt maar verzanden steeds weer. Je hebt het gevoel dat je team of organisatie bij elke poging in dezelfde groef belandt. Dan is team of organisatie coaching misschien een oplossing.

Wat is team of organisatie coaching niet?

Misschien is wat team of organisatie coaching is wel het best uit te leggen aan de hand van wat het niet is. Het is geen organisatie-advies (hoewel dat er wel uit voort kan komen). Het is ook niet een manier om een team te “vertellen hoe het moet”.

Wat is team of organisatie coaching dan wel?

Team of organisatie coaching gaat over de menselijke factor, over interactie tussen mensen en organisatie onderdelen, over de wederkerige invloed van mensen, team(s) en organisaties.

Net als bij individuele coaching gaan team en organisatie coaching ervan uit dat de sleutel tot succesvolle, duurzame verandering in het team of de organisatie zelf ligt. Alleen daar is de sleutel te vinden en alleen de mensen in het team of de organisatie kunnen die sleutel omdraaien. Alleen zij kunnen de vaardigheden die je erbij nodig zijn inzetten en/of ontwikkelen.

Coaching is erop gericht om te helpen die sleutel bij te vinden en daarmee de deur naar de verandering te openen. Het is er vooral op gericht om via het krijgen van meer (zelf-) inzicht te ontdekken wat de groef is waar je als team of organisatie steeds weer in belandt, maar ook hoe je jezelf eruit bevrijdt. Coaching kan ook aangevuld worden met training en mentoring als er aanvullende vaardigheden nodig zijn, maar dit is niet de kern van coaching.

Een team- of organisatiecoaching traject kan aangevuld worden met individuele coaching. Dat is met name aan de orde als er uit de coaching ook persoonlijke ontwikkelbehoeften voortkomen.

Hoe doe je dat dan?

Een team- of organisatie coach richt zich in eerste instantie op de interactie tussen mensen en afdelingen. Daarbij kijkt hij bijvoorbeeld naar de communicatie, zowel op verbaal maar juist ook op non-verbaal niveau. Hij kijkt ook hoe de “organisatie-kundige” structuren zich hiermee verhouden. Versterken ze bijvoorbeeld de gewenste interacties of bemoeilijken ze die? Versterken de menselijke interacties de structuren, of werken ze ze juist tegen? Op basis van een analyse van de organisatie, observatie van de interacties, interviews, etc. komt de organisatiecoach tot een hypothese. Die hypothese gaat over de mogelijke interventies die de vraag van de organisatie kunnen invullen. Dat kunnen ook organisatiekundige interventies zijn die helpen om de gewenste beweging in de interactie te krijgen.

Ook team- en organisatie coaching heeft relaties met psychotherapie en dan met name met de therapie vormen die gericht zijn op groepstherapie. Denk daarbij aan systemisch werken, systeem theorie en gezinstherapie.


Team coaching

Team coaching

Team coaching is gericht op het vergroten van het zelfsturend vermogen van teams, hun samenwerking en effectiviteit.

Door samen te werken kan je prestaties leveren die alleen onmogelijk zijn. Het goed functionerend van je team is van grote waarde voor je organisatie. Er zijn weinig dingen zo moeilijk als een team goed laten samenwerken. We realiseren ons vaak niet hoe bijzonder een samenwerkend team is. Er spelen in je team immers organisatiebelangen, teambelangen en ook persoonlijke belangen.Bovendien spelen er ook nog eens onzekerheden op al die niveaus.

Onuitgesproken zaken en patronen

Spelen er onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen in je team? Let op, onuitgesproken wil niet zeggen niet onopgemerkt of ongevoeld! Houden jullie elkaar soms (onbewust) gevangen? Waarschijnlijk houd je het probleem samen in stand. Als teamcoach richt ik me erop je team zich te laten ontwikkelen. Dat kan door je team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen. Die kunnen in gedrag, denken, voelen of de omgeving (het systeem) zitten. We gaan niet op zoek naar oorzaken maar naar patronen.

Causaal of circulair denken

Eenduidige oorzaken bestaan zelden in teams en systemen. Meestal zijn er ingewikkelde interacties tussen teamleden, de organisatie en hun eigen interne denken en gevoelsleven. De oorzaak is eigenlijk niet interessant, de vraag hoe de bestaande interacties veranderd kunnen worden wel!Dat noemen ze circulair denken. Als teamcoach beïnvloed ik de interactie in het team.

Reflectie bron voor duurzame verandering

Ik vergroot het (zelf) reflecterend vermogen van het team en de teamleden. Door jullie je eigen oplossingen te laten ontdekken vinden jullie oplossingen die bij jullie passen en beklijven. Zo gaat je team als geheel beter functioneren. Wellicht brengen we je team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen.

Wil je kennismaken of (door mij) gecoacht worden? Mail of bel me dan. Wil je meer weten over hoe ik naar team coaching kijk, lees dan verder.

Werkwijze

Die kan divers zijn. Hij is altijd op het specifieke team en hun coachingsvraag gericht. In principe doe ik een intake met de manager van het team (ook als het een zelfsturend team is!). Daarnaast spreek ik graag individueel met de teamleden zodat zij vrij sprekend hun input kunnen leveren. Ik zal ook de team interactie willen observeren. Op basis daarvan stellen we gezamenlijk een hypothese op over het interactiepatroon en de mogelijke interventies. Het kan heel goed zijn dat voor sommige team leden individuele coaching ook relevant blijkt te zijn. Dan gaan we daarover in overleg.

Methoden

Ik werk vanuit een combinatie van systeem theorie, systemisch werk, psychodynamica en groepsdynamica.

Denk je dat je door mij gecoacht wil worden? Mail of bel me dan voor een kennismaking en maatwerk offerte.


Zon in de alpen

Organisatie coaching

Wanneer organisatie coaching?

Je hebt de perfecte organisatievorm gekozen, de organisatieadviseur is naar huis, de recruiters hebben hun werk gedaan, de mensen zitten op hun plek, de processen en systemen staan. Tijd om te gaan oogsten. En dan? Ondanks alle voorbereidingen loopt het nog niet zoals gehoopt. Wellicht is de oplossing dan niet (alleen) de "harde" kant van de organisatie inrichting. Managers en medewerkers zijn vaak heel goed in staat om met wat extra inspanning om een matige organisatie structuur heen te werken. Maar andersom kunnen ook in een goede structuur menselijke factoren de boel spaak laten lopen. Dat is zeker niet altijd kwade wil. Sterker nog, de meeste professionals zijn uitermate gedreven om het goede te doen. Helaas is bepalen wat het goede is één van de moeilijkste dingen vanuit het perspectief van één persoon of één afdeling. Bij organisatie coaching richt ik me op de menselijke factor. Ik bekijk die in de context van het geheel. Zo help ik de organisatiestructuur en de mensen optimaal werkend te krijgen. Herkenbaar? Wil je met me in gesprek? Mail of bel me dan over de mogelijkheden.

Wat doet een organisatie coach?

Ik kijk dus naar de samenwerking van de mensen die de ziel van de organisatie vormen. Dat is wat anders dan de techniek van (re-) organiseren, maar hangt er wel mee samen. Wat is er nodig om je mensen optimaal in de (nieuwe) organisatie te laten functioneren? Een organisatie is namelijk veel meer dan de som der processen, systemen en medewerkers.

Organisatie bewustzijn

Net als wijzelf heeft een organisatie een lichaam en verschillende lagen van "bewustzijn"; ratio, hart en onderbuik. Als organisatie coach zie ik de processen, de systemen en de structuren als het "lichaam" van de organisatie. Dat is primair het domein van de verschillende soorten adviseurs. Samenwerking van management en de medewerkers, hun drijfveren en eigenaardigheden vormen het bewustzijn (ratio, hart en onderbuik). Dat is "mijn domein". Net als bij onszelf liggen ratio, hart en onderbuik niet altijd op één lijn. De weg naar optimaal functioneren is vaak niet een kwestie van een transplantatie hier en wat cosmetische chirurgie daar. Zolang ratio, hart en onderbuik met elkaar strijden is dat niet genoeg, dan is er wat anders nodig. Dan is er waarschijnlijk behoefte aan organisatie coaching.

Hoe gaat dat dan?

Net als bij individuele coaching is een organisatie coaching traject per definitie maatwerk. Het start met het vinden van de juiste vraag. Wat is het doel van de coaching? Wat wil de organisatie bereiken?

Via een intake helpt de organisatie coach om de vraag onder de vraag helder te krijgen en scherp te formuleren. Op basis van die vraag wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen voorgesteld en besproken met de opdrachtgever. Vaak zal er sprake zijn van een explorerende fase waarin interviews gehouden worden, besprekingen bijgewoond en geobserveerd. Dat leidt tot een gezamenlijk opgestelde "hypothese" van wat de organisatie ervan weerhoudt het gewenste doel te behalen.

Op basis van deze "hypothese" gaat we interventies zoeken die erop gericht zijn medewerkers, teams en management die weerstanden te laten overwinnen. Die interventies kunnen op persoonlijk niveau zijn, maar soms kan het ook iets in de techniek zijn. Het doel is om het systeem in beweging te krijgen. Dit kunnen interventies zijn gericht op samenwerking, cultuur, management, etc. Steeds wordt er bij interventies gekeken of ze werken, of de "hypothese" misschien bijgesteld moet worden en of de aanpak bijgesteld moet worden.

Op het moment dat de organisatie de ingezette weg zelfstandig kan voortzetten wordt een traject afgesloten.

Is dit herkenbaar of wil je met me in gesprek? Mail of bel me dan.